דענמע

פֿון װיקיפּעדיע

דענמע Dönme איז געװען אַ רעליגיִעזע סעקטע פֿון שבתי-צביניקס װאָס האָבן זיך געשמדט און געװאָרן מעכאַמעדאַנער.