גרין

פֿון װיקיפּעדיע

גרין (#008000)

גרין איז די קאליר פון אלע געוואוקסען און אומרייפע פרוכט וואס איז נאכנישט געצייטיגט.

אז מען מישט צוזאם גרין און געל באקומט מען קאליר אראנזש.

דער באשעפער האט ספעציעל אריינגעלייגט אין נאטור אז אלע אומרייפע געוואוקסן זאל האבן א גרינעם קאליר וואו צו זאגען פארן מענטש "רייס עס נאכנישט אראפ פונעם בוים ווייל עס איז נאכנישט רייף", ערשט ווען עס ווערט רייף באקומט עס הערליכע שרייענדיגע קאלירן וואס מוטיגט דעם מענטש אראפצורייסן און א ברכה צו מאכן דערויף.