לדלג לתוכן

קאליר

פֿון װיקיפּעדיע

קאָליר איז א באדייטונג פון דעם וועג וואס א מענטש זעט ליכט מיט פארשידענע כוואליע-לענג. די פערצעפיע פון קאליר ווערט געשאפן אינעם מוח ווען מען קוקט אויף סובסטאנצן פון וועלכע ליכט קומט צום אויג, לויטן ספעקטער פון ליכט און דעם קאלירן זע-מעגליכקייט פונעם אבזערוואטאר. די וויסנשאפט וואס באהאנלט מעסטן קאליר ווערט גערופן קאלירימטעריע.

קאלירטע קריידלעך

אלעס קוקט אויס לעבעדיג ווען די קאלירן ווארפן זיך מיט פארשידענע אנדערע אויסזען כדי אויפצוועקן און אויפלעבן די אויג רויט: שרייט, בלוי : מאכט ערענסט, געל: איז איידל-שמייכלדיג, שווארץ: איז טונקל, געלב איז לעבעדיג, בייזש: איז פליישיג, ווייס איז ריין, ברוין: איז האלציג שיין, פיטש איז שעמעדיג, לילא איז הערליך שיין.

קאָליר קאַטעגאָריעס און פיזישע ספעציפיקאציעס פון קאָליר זענען פארבונדן מיט אביעקטן דורך דער לענג פון די שטראלן פון ליכט וואָס ווערט שפיגלט פון זיי. די אָפּשפּיגלונג איז נשפע דורך די פיזישע אופן וויאזוי דער אביעקט איז אויסגעשטעלט, ווי למשל וויאזוי עס זאפט איין ליכט.