געשלעכט-קראנקייט

פֿון װיקיפּעדיע

א געשלעכט-קראנקייט איז א קראנקייט וואס ווערט אריבערגעטראגן דורך געשלעכטלעכע באציאונגען. טייל פון די קראנקייטן האבן נישט קיין רפואה, למשל הערפעס; טאמער מען כאפט אזא קרענק בלייבט מען מיט אים א גאנץ לעבן.


טייל פון די קראנקייטן זענען:

  • חזיר ווארצלען, הערפעס, ערווה-לייז
  • קראנקייטן וואס קען גורם זיין אומפרוכבארקייט: גאנארעא, כלאמידיע
  • קראנקייטן וואס שוואכן אפ דעם גאנצן מענטש: לעבער אנצינדונג B, סיפיליס
  • קראנקייטן וואס זענען א געפאר צום לעבן: איידס, עבאלא