חזיר ווארצל

פֿון װיקיפּעדיע

חזיר ווארצל איז א אויפגעבלאזן פימפל וואס קוקט אויס ווי א ווארצל אויף דער הויט פון א פינגער. דאס קומט פון א ווירוס.

עס קען שאפן קענסער און עס קען זיך פארשפרייטן.

דאקטוירים נעמען דאס היינט אראפ מיט א פייער ברען.