גערטנעריי

פֿון װיקיפּעדיע

דאס גערטנעריי איז האדעווען פֿלאנצן ווי בלימען און ביימער אלס צייטפארברענג. טייל מענטשן האדעווען גרינצייג און פרוכט איז זייערע גערטנער. גערטענריי קען זיין אין באדן הינטער דעם הויז אדער אין טעפ אויף א באלקאן אדער אויפן דאך.

געוויסע פלאנצן איז שווער צו האדעווען זיי אינדרויסן, פאר זיי ניצט מען אן אראנזשעריע, א באזונדערע געביידע ספעציעל וואו פלאנצן וואקסן. די אראנזשעריע האט א גלעזערנע אדער פלאסטישע דאך וואס לאזט אדורך אסאך ליכט.

אין פארקן אד"ג טוט מען גאנץ אפט גערטנעריי.