בשבילי הפרשה

פֿון װיקיפּעדיע

א תורה בלעטל אויף די וואכעדיגע סדרה, ארויסגעגעבן אנגעבליך דורך כיתה ט' פון ישיבת באבוב בני ציון, אבער איז צו הערליך צו גלייבן אז עס מאכן עס טאקע כיתה ט' יונגלעך.

עס פארמאגט אינגאנצען 2 זייטען שווארץ אויף ווייס, אבער עס איז מלא תוכן, פיל מער פון אנדערע וואס האבן 4 זייטען אדער מער.

געווענליך האט עס 1 לאנגע מאמר אויף א פסוק אין די פרשה, אדורכטוהענדיג די פסוק באספקלריית הפוסקים.