בראך

פֿון װיקיפּעדיע

בראך איז דער אריינפאר פון א געוועב, סטרוקטור, אדער טייל פון א מענטשליכער איבר זיך צו אוועקרורן און ארויסשטעקן פון איר, און דורך איר, נאטורליכער מוסקל טישו וואס האלט איר געוויינלעך צוזאמן פעסט אינעם קערפער.

דאס מערסטע טרעפליכער בראך איז ביי די מוסקלען וואס האלטן אן אדער ארום דעם בויך. דאס ווערט פאראורזאכט דורך א שוואכקייט אין די מוסקלען אין דער וואנט פונעם בויך, וואס לאזט נאך טיילן פונעם געדערעם ארויסצוגיין און זיך אוועקרורען פון איר נאטורליכן פלאץ.