בעזעם

פֿון װיקיפּעדיע
א שטרויענע בעזעם

א בעזעם איז א רייניגונגס געצייג מיט וועלכן מען רייניגט אויף די ערד אין א שטוב.

אמאליגע צייטן פלעגט מען מאכן א בעזעם פון שטרוי, וואס מען האט צוזאמען געבינדן ארום א שטעקן. היינטיגע צייטן איז דאס מער פראפעסיאנאל, אבער ס'איז נאך אלץ דא צו באקומען שטרויענע בעזעמער.

אויך איז פארהאן א 'באַרשט' ; א קליין בערשטל ניצט מען צו אפרייניגן אביעקטן פון שטויב.