לדלג לתוכן

בוריק

פֿון װיקיפּעדיע
בוריקעס

דער בוריק אדער דער צוויק איז אַ מין געװיקס (װיסענשאַפֿטלעכער נאָמען Beta vulgaris). בוריקעס דינען אַלס גרינסן, און מע קען עסן זײערע פֿאַרדיקע רױטע ריבן אָבער אױכעט די בלעטעלעך (װאָס הײסן אױך מאַנגאָלד).

פון רויטע בוריקעס קאכט מען בארשט (הייס אדער קאלט). אנדערע מאכן "געשטעלטן בארשט" דורך יויערן די בוריקעס.

עס איז פֿאַראַן אַ סאָרט בוריק װאָס האָט אַ גרױסן צוקער-אינהאַלט, און מע מאַכט פֿון אים צוקער אין קאַלטע לענדער. צוקער בוריקעס זײַנען װײַס.