לדלג לתוכן

בארג ראשמאר

פֿון װיקיפּעדיע

בארג ראַשמאר נאציאנאלער אנדענק (ענגליש: Mount Rushmore Nationsl Memorial) איז א גרויסע סקולפטור אויף בארג ראַשמאר אין דרום-דעקאטע, וווא ס'איז איינגעקריצט פיר פנימ'ער פון בארימטע אמעריקאנער פרעזידענטן, אין די גראניט שטיין פון בארג ראשמאר.

דער בארג פארמאגט אויסגעשניצט די פענימער פון די פרעזידענטן: דשארדזש וואשינגטאן, טאמעס דזשעפערסאן, טעאדער ראזעוועלט און אברהם לינקאלן.

דער אנדענק איז געבויעט געווארן אין א פארזוך צו ציען און פארמערן די צאל טוריסטן וואס באזוכן דרום דעקאטע,  און עס איז געלונגען, בארג ראשמאר איז פון די בארימסטע סימבאלן פון אמעריקע מיט נאנט צו דריי מיליאן באזוכער יערליך.

דער ארגינעלער פלאן איז געווען סתם אויסצושניצן עטליכע בארימטע פיגורן און העלדן; שפעטער איז אבער באשלאסן געווארן אויסצוקריצן די צורות פון די פרעזידענטן וועלכע האבן די מערסטע געהאלפן אוועקשטעלן אמעריקע אין די ערשטע 130 יאר.