לדלג לתוכן

באלייכטונגען

פֿון װיקיפּעדיע

דאָס אידישע ליכט איז אַ װאכנבלאט אױסגאבע פֿון ירושלים אין ייִדיש. בעיקר מעשה׳ס און אױך אַ ביסל דברי תּורה און דינים.

עס איז מלכתחילה ארױסגעגעבן געװארן דורך בנות ירושלים הײנט צוטאגס איז דאָס אנגערופן באלייכטונגען.

און ראכמאן'ס הײסט אידישער ליכט.

געשיכטע פֿון צדיקים