באטאנישער גארטן

פֿון װיקיפּעדיע

אַ באָטאַנישער גאָרטן איז אַ פּאַרק מיט עקזאָטישע פֿלאַנצן און געװיקסן. די פֿלאַנצן האָבן װיסנשאַפֿטלעכע באַשריפֿטונגען װי אין א מוזײ. גרױסע באָטאַנישע גאָרטנס זײַנען אין ניו יאָרק, מיזורי, קיו (לאנדאן), בערלין און מינכן.