ליסטע פֿון אַקטיווע באַניצער

דאָס איז א ליסטע פֿון באַניצער וואָס זענען געווען אַקטיוו אינערהאָלב 30 די לעצטע 30 טעג.

איר באקוקט א ווערסיע פון דעם בלאט פונעם זאפאס, וואס קען אבער זיין פֿארעלטערט ביז 21 מינוטן און 13 סעקונדעס.

ליסטע פֿון אַקטיווע באַניצער