אוראלט עגיפטן

פֿון װיקיפּעדיע
דער גרויסער פיראמיד

אוראלט עגיפטן אדער אלטערטימלעך עגיפטן איז געווען א ציוויליזאציע בערך פיר טויזנט יאר צוריק ביז די רוימישע אימפעריע האט עס אינוואדירט אין יאר 20-. עס איז געוואקסן לענגאויס דעם נילוס טייך און האט אמאל געהערשט פון דער נילוס דעלטע ביז נוביע, א היסטאריש קעניגרייך אין היינטיגן סודאן.

דער נילוס האט געברענגט א סאך וואסער אין עגיפטן, האט דאס לאנד געהאט גוטע תבואה, ווי ווייץ און גערשט. די דערפאלג פון דער אוראלטער עגיפטישער ציוויליזאציע איז געקומען טיילווייז צוליב זייער פעאיקייט אין אויסניצן די געביטן פון דעם נילוס טאל. די פארפלייצונג און באוואסערונג פונעם טאל האבן פראדוצירט א סך תבואה, וואס האט דערנערט א געדעכטע באפעלקערונג.

די עגיפטן האבן געשריבן אין א כתב וואס הייסט היעראגליפיק. די הערשער פונעם האבן געהייסן פרעה.

ביי דעם אלטן קעניגרייך האט מען געבויט די גיזע פיראמידן און דעם גרויסן ספינקס.

די אוראלטע עגיפטן האבן באוויזן אויסארבעטן שטיינערייען, ערדמעסטונג און די קאנסטרוקציע פון מאנומענטאלע פיראמידן, טעמפלען און אבעליסקן; אויך א סיסטעם פון מאטעמאטיק, פראקטישן מעדיצין, איריגאציע סיסטעמען און לאנדווירטשאפט פראדוקציע טעכניקן, הילצענע שיפן, גלאז טעכנאלאגיע, ליטעראטור, און דער ערשטער באקאנטער שלום־אפמאך, מיט די חיתיים.

זייער מעל איז געווען שטיין-געמאלן, און דאס זאמד אין דער מעל האט פארגרעסערט די מעגליכקייט פון מויל-געשווירן.