לדלג לתוכן

אונטערהעמד

פֿון װיקיפּעדיע

אן אונטערהעמד אדער לײַבל איז איין אונטערוועש ארטיקל וואס ווערט אנגעטאן אונטערן העמד געצילט צו שיצן זיי פון קערפער שווייס און גערוכעס. עס קען האבן קורצע ארבל אדער קיין ארבל. דאס ווארט איז דאס מערסטע באנוצט פאר דער קליידונג פון העכרן טייל פון קערפער אנגעטאן ביי מענער. אויך מאכט עס דעם העמד ווייניגער דורכזוכטיק. עס קען אויך באניצט ווערן דורכאויס די ווינטער מאנטאן אלס איין עקסטרע שיכט פון ווארעמען.