װיקיפּעדיע:קאנטראלירן בלעטער/Translation

פֿון װיקיפּעדיע

נייע פארטייטשונג טעקסט אונטער http://toolserver.org/~sk/checkwiki/yiwiki/ (דערהיינטיגט טעגלעך)

 new translation text under http://toolserver.org/~sk/checkwiki/yiwiki/ (updated daily) 
#########################
# metadata
#########################
 project=yiwiki END
 category_001=[[קאַטעגאָריע:וויקיפעדיע אויפהאלטונג|קאנטראלירן בלעטער]] END #for example: [[Category:Wikipedia]] 

#########################
# start text
#########################

 start_text_yiwiki=דער וויקיפראיעקט '''קאנטראלירן וויקיפעדיע''' וועט העלפן פוצן דעם סינטאקס פון וויקיפעדיע און דערגיין אנדערע גרייזן.

'''Betatest''' - דערווייל האט דער סקריפט עטלעכע פעלער, ממילא נישט אלע גרייזן דערמאנט אויף דעם בלאט זענען עכטע גרייזן. 

 END
#########################
# description
#########################

 description_text_yiwiki=== פראיעקט באשרייבונג== 
* '''וואס איז דער ציל פון דעם פראיעקט?'''
** דער דאזיגער פראיעקט זאל העלפן פוצן די דאטן פון אלע ארטיקלען אין פארשידענע שפראכן.
**אז מען וועט האבן א לויטערן און ריינעם סינטאקס אין אלע ארטיקלען, וועלן אנדערע פראיעקטן (למשל: וויקיפעדיע-DVD) קענען ניצן אונזערע דאטן גרינגער.
** דער פראיעקט איז געווען אינספירירט פון [[:en:Wikipedia:WikiProject Wiki Syntax]].
** בכדי צו ניצן די דאטן פון א וויקימעדיע פראיעקט אן דעם מעדיעוויקי ווייכווארג דארף שרייבן א פארזער. טאמער אסאך ארטיקלען שליסן איין פאלשן סינטאקס ווערט עס שווער פראגראמירן דעם פארזירער ווייל עס דארף זיין גענוג קאמפלעקס צו דערקענען די סינטאקס גרייזן.
** דער פראיעקט העלפט טרעפן א סאך גרייזן אין אלע מיני שפראכן און וועט שטיצן אסאך שפראכן אין דער צוקונפט. 

* '''וויאזוי ארבעט עס?'''
** The script scans every new [http://dumps.wikimedia.org dump] and creates a list of articles with errors.
** The script scans all articles on the list on a daily basis to create a new list for users, omitting already-corrected articles.
** The script is written in Perl by: [[:de:User:Stefan Kühn|Stefan Kühn]] 
** You can download the script [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/checkwiki.pl here]. It is licensed under GPL.
** [[:de:User:Stefan Kühn/Check Wikipedia|New features, last changes and discussion]]. 

* '''וואס קענט איר טון?'''
** דער סקריפט שאפט א נייעם גרייזבלאט אויפן געצייגסארווער יעדן טאג. קאפירט און קלעבט יענעם [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/yiwiki/yiwiki_output_for_wikipedia.html בלאט ביים געצייגסארווער] צו דעם בלאט דא. Attention: That page is a UTF-8 document. In case your browser cannot display the file in UTF-8 you can copy it into a text editor (for example: Notepad++) and convert it to UTF-8. 
** איר קענט פאררעכטן א גרייז אין איינעם אדער מער ארטיקלען. 
** איר קענט אויסמעקן פון דער דאזיגער ליסטע אלע פארראכטענע ארטיקלען. 
** ווען אלע ארטיקלען אין א קאטעגאריע זענען שוין פארראכטן קענט איר אויסמעקן די קאטעגאריע. 
** איר קענט פארשלאגן א נייע קאטעגאריע פון גרייזן צום שרייבער פונעם סקריפט. 
** You can also inform the author if you want this project to be implemented into your language's Wikipedia. 

* '''אבער נישט… '''
** אריינשטעלן אן ארטיקל האנטלעך ווייל ער וועט פארשוואונדן ווערן פון דער ליסטע מיט דער נעקסטער אויטאמאטישער דערהיינטיקונג פון דעם בלאט. 
** פרובירן פאררעכטן אויסלייג גרייזן אין דעם בלאט ווייל אלע האנטלעכע ענדערונגען וועלן פארשוואונדן ווערן מיט דער נעקסטער דערהיינטיקונג. Instead, send an e-mail or message to the author so he can fix the spelling in the script. 

 END
#########################
# priority
#########################

 top_priority_script=Top priority END
 top_priority_yiwiki=הויכע פריאריטעט END
 middle_priority_script=Middle priority END
 middle_priority_yiwiki=מיטעלע פריאריטעט END
 lowest_priority_script=Lowest priority END
 lowest_priority_yiwiki=נידעריגע פריאריטעט END

 Please only translate the variables with …_yiwiki at the end of the name. Not …_script= .
#########################
# error description
#########################
# prio = -1 (unknown)
# prio = 0 (deactivated) 
# prio = 1 (top priority)
# prio = 2 (middle priority)
# prio = 3 (lowest priority)

 error_001_prio_script=-1 END
 error_001_head_script=No bold title END
 error_001_desc_script=This article has no bold title like '''Title'''. END
 error_001_prio_yiwiki=-1 END
 error_001_head_yiwiki=קיין דיק פארמאטירטער טיטל END
 error_001_desc_yiwiki=דער ארטיקל האט נישט קיין דיקן טיטל, למשל '''טיטל'''. END

###########################################################################

 error_002_prio_script=1 END
 error_002_head_script=Article with false <br/> END
 error_002_desc_script=This article contains a <br\> or <\br> or <br.> but a <br></br> or <br/> tag is necessary in order to be correct XHTML-syntax (see [http://www.w3.org/TR/xhtml1/#h-4.6 1], [http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/#sec-starttags 2]). END
 error_002_prio_yiwiki=-1 END
 error_002_head_yiwiki=ארטיקל מיט פאלשן <br/> END
 error_002_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_003_prio_script=2 END
 error_003_head_script=Article with <ref> and no <references /> END
 error_003_desc_script=This article has a <ref> and not a <references />. This is not correct syntax. END
 error_003_prio_yiwiki=-1 END
 error_003_head_yiwiki=ארטיקל מיט <ref> אבער אן <references /> END
 error_003_desc_yiwiki=דער ארטיקל האט א <ref> אבער נישט קיין <references />. דאס איז נישט קיין געהעריגער סינטאקס. END

###########################################################################

 error_004_prio_script=2 END
 error_004_head_script=Article with weblink END
 error_004_desc_script=This article has a weblink and not a headline (like "== Weblinks =="). All weblinks should be in the linklist or list of references. END
 error_004_prio_yiwiki=-1 END
 error_004_head_yiwiki=ארטיקל מיט וועבלינק END
 error_004_desc_yiwiki=דער ארטיקל האט א וועבלינק אבער נישט קיין קעפל (ווי "== וועבלינקען =="). אלע וועבלינקען דארפן זיין אין דער לינקען־ליסטע אדער ליסטע פון רעפערענצן. END

###########################################################################

 error_005_prio_script=1 END
 error_005_head_script=Comment not correct end END
 error_005_desc_script=Found a comment "<!--" with no "-->" end. END
 error_005_prio_yiwiki=-1 END
 error_005_head_yiwiki=באמערקונג וואס לאזט נישט אויס געהעריג END
 error_005_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_006_prio_script=0 END
 error_006_head_script=DEFAULTSORT with special letters END
 error_006_desc_script=Please don´t use special letters in the DEFAULTSORT (in ca: also in ORDENA).
* in de: ä → a, ö → o, ü → u, ß → ss 
* in fi: ü → y, é → e, ß → ss, etc.
* in sv and fi is allowed ÅÄÖåäö
* in cs is allowed čďěňřšťžČĎŇŘŠŤŽ
* in da, no, nn is allowed ÆØÅæøå
* in ro is allowed ăîâşţ
* in ru: Ё → Е, ё → е

 END
 error_006_prio_yiwiki=0 END
 error_006_head_yiwiki= END
 error_006_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_007_prio_script=1 END
 error_007_head_script=Headlines start with three "=" END
 error_007_desc_script=The first headline start with "=== XY ===". It should only be "== XY ==". See also error 083! END
 error_007_prio_yiwiki=-1 END
 error_007_head_yiwiki=קעפלעך הייבן אן מיט דריי "=" END
 error_007_desc_yiwiki=דאס ערשטע קעפל הייבט אן "=== XY ===". אבער עס דארף זיין "== XY ==". END

###########################################################################

 error_008_prio_script=1 END
 error_008_head_script=Headline should end with "=" END
 error_008_desc_script=A headline should end with an "=". END
 error_008_prio_yiwiki=-1 END
 error_008_head_yiwiki=קעפל דארף ענדיגן "=" END
 error_008_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_009_prio_script=3 END
 error_009_head_script=Categories more at one line END
 error_009_desc_script=There is more then one category at one line. Please write only one at one line. It is better to read. END
 error_009_prio_yiwiki=-1 END
 error_009_head_yiwiki=מער קאטעגאריעס אין איין שורה END
 error_009_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_010_prio_script=1 END
 error_010_head_script=Square brackets not correct end END
 error_010_desc_script=Different number of [[ and ]] brackets. If it is sourcecode then use <source> or <code>. END
 error_010_prio_yiwiki=-1 END
 error_010_head_yiwiki=קאנטיקע קלאמערן נישט געהעריג פארמאכט END
 error_010_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_011_prio_script=3 END
 error_011_head_script=HTML named entities END
 error_011_desc_script=Find <tt>&a<code></code>uml;</tt> or <tt>&o<code></code>uml;</tt> or <tt>&u<code></code>uml;</tt>, <tt>&sz<code></code>lig;</tt> or other. Please use [[Unicode]] characters (äüöÄÜÖßåÅ…).

<span style="color:#e80000;">The script was change for this error. Please fix the translation. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_011_prio_yiwiki=-1 END
 error_011_head_yiwiki=HTML כאראקטער נעמען END
 error_011_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_012_prio_script=3 END
 error_012_head_script=HTML List elements END
 error_012_desc_script=Article contains a "<ol>", "<ul>" or "<li>". In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_012_prio_yiwiki=-1 END
 error_012_head_yiwiki=HTML ליסטע עלעמענטן END
 error_012_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_013_prio_script=1 END
 error_013_head_script=Math not correct end END
 error_013_desc_script=Found a "<math>" but no "</math>". END
 error_013_prio_yiwiki=-1 END
 error_013_head_yiwiki= END
 error_013_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_014_prio_script=1 END
 error_014_head_script=Source not correct end END
 error_014_desc_script=Found a "<source …>" but no "</source>". END
 error_014_prio_yiwiki=-1 END
 error_014_head_yiwiki= מקור אן געהעריגער ענדע END
 error_014_desc_yiwiki= געטראפֿן א "<source …>" אבער נישט קיין "</source>". END
 END

###########################################################################

 error_015_prio_script=1 END
 error_015_head_script=Code not correct end END
 error_015_desc_script=Found a "<code>" but no "</code>". END
 error_015_prio_yiwiki=-1 END
 error_015_head_yiwiki= קאד אן געהעריגער ענדע END
 error_015_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_016_prio_script=1 END
 error_016_head_script=Template with Unicode control characters END
 error_016_desc_script=Find Unicode control characters <tt>&#x<code></code>FEFF;</tt> or <tt>&#x<code></code>200E;</tt> or <tt>&#x<code></code>200B;</tt> ([[:en:Left-to-right_mark]], [[:en:Right-to-left mark]], [[:en:Byte-order mark]]). This could be a problem inside a template. Copy the template in a texteditor (for example [[Notepad++]]), where you see the controle characters and delete this. Copy then this text back in the article.

<span style="color:#e80000;">The script was change for this error. Please fix the translation. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_016_prio_yiwiki=-1 END
 error_016_head_yiwiki=מוסטער מיט אוניקאד קאנטראלע כאראקטערס END
 error_016_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_017_prio_script=2 END
 error_017_head_script=Category double END
 error_017_desc_script=In this article is a category double. END
 error_017_prio_yiwiki=-1 END
 error_017_head_yiwiki=געטאפלטע קאטעגאריע END
 error_017_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_018_prio_script=0 END
 error_018_head_script=Category first letter small END
 error_018_desc_script=The first letter of the category is small. It should be a big letter. If a user would scan a dump and he use the category then he will be very happy if all categories begin with a big letter. END
 error_018_prio_yiwiki=-1 END
 error_018_head_yiwiki= END
 error_018_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_019_prio_script=1 END
 error_019_head_script=Headlines start with one "=" END
 error_019_desc_script=The first headline start with "= XY =". It should only "== XY ==". END
 error_019_prio_yiwiki=-1 END
 error_019_head_yiwiki=קעפלעך וואס הייבן אן מיט איין "=" END
 error_019_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_020_prio_script=3 END
 error_020_head_script=Symbol for dead END
 error_020_desc_script=The article had a &dag<code></code>ger; and not †. END
 error_020_prio_yiwiki=-1 END
 error_020_head_yiwiki= END
 error_020_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_021_prio_script=3 END
 error_021_head_script=Category is english END
 error_021_desc_script=The article had a category in english. It should renamed in "קאַטעגאָריע:ABC…". It is ok for the mediawiki software, but a new wikipedian maybe have a problem with the english language.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_021_prio_yiwiki=-1 END
 error_021_head_yiwiki=קאטעגאריע ענגליש END
 error_021_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_022_prio_script=3 END
 error_022_head_script=Category with space END
 error_022_desc_script=The article had a category a space in front (for example: [[ Category:ABC]] or [[Category : ABC]] ). The mediawiki has no problem with this, but but if you write a external parser this it only one of your problem. Please fix it. END
 error_022_prio_yiwiki=-1 END
 error_022_head_yiwiki=קאטעגאריע מיט שפייץ END
 error_022_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_023_prio_script=1 END
 error_023_head_script=Nowiki not correct end END
 error_023_desc_script=Found no nowiki end. END
 error_023_prio_yiwiki=-1 END
 error_023_head_yiwiki= END
 error_023_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_024_prio_script=1 END
 error_024_head_script=Pre not correct end END
 error_024_desc_script=Found no pre end. END
 error_024_prio_yiwiki=-1 END
 error_024_head_yiwiki= END
 error_024_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_025_prio_script=2 END
 error_025_head_script=Headline hierarchy END
 error_025_desc_script=After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0]) END
 error_025_prio_yiwiki=-1 END
 error_025_head_yiwiki=קעפל היערארכיע END
 error_025_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_026_prio_script=3 END
 error_026_head_script=HTML text style element <b> END
 error_026_desc_script=Article contains a <b>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_026_prio_yiwiki=-1 END
 error_026_head_yiwiki= HTML טעקסט סטיל עלעמענט <b> END
 error_026_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_027_prio_script=3 END
 error_027_head_script=Unicode syntax END
 error_027_desc_script=Find <tt>&#<code></code>0000;</tt> (decimal) or <tt>&#x<code></code>0000;</tt> (hexadecimal). Please use the [[Unicode]] characters.

<span style="color:#e80000;">The script was change for this error. Please fix the translation. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_027_prio_yiwiki=-1 END
 error_027_head_yiwiki= אוניקאד סינטאקס END
 error_027_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_028_prio_script=1 END
 error_028_head_script=Table not correct end END
 error_028_desc_script=Found no end of the table. END
 error_028_prio_yiwiki=-1 END
 error_028_head_yiwiki=טאבעלע אן געהעריגער ענדע END
 error_028_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_029_prio_script=1 END
 error_029_head_script=Gallery not correct end END
 error_029_desc_script=Found no end of the gallery. END
 error_029_prio_yiwiki=-1 END
 error_029_head_yiwiki=גאלעריע אן געהעריגער ענדע END
 error_029_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_030_prio_script=1 END
 error_030_head_script=Image without description END
 error_030_desc_script=The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also [http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html W3C Techniques for WCAG 2.0]) END
 error_030_prio_yiwiki=-1 END
 error_030_head_yiwiki=בילד אן באשרייבונג END
 error_030_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_031_prio_script=2 END
 error_031_head_script=HTML table element END
 error_031_desc_script=Article contains a "<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>". In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_031_prio_yiwiki=-1 END
 error_031_head_yiwiki=HTML טאבעלע עלעמענט END
 error_031_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_032_prio_script=1 END
 error_032_head_script=Double pipe in one link END
 error_032_desc_script=Article contains a link like [[text|text2|text3]] END
 error_032_prio_yiwiki=-1 END
 error_032_head_yiwiki= END
 error_032_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_033_prio_script=3 END
 error_033_head_script=HTML text style element <u> END
 error_033_desc_script=Article contains a <u>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_033_prio_yiwiki=-1 END
 error_033_head_yiwiki=HTML טעקסט סטיל עלעמענט <u> END
 error_033_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_034_prio_script=1 END
 error_034_head_script=Template programming element END
 error_034_desc_script=Article contains a "#if:" or "#ifeq:" or "#ifexist:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter). END
 error_034_prio_yiwiki=-1 END
 error_034_head_yiwiki=מוסטער פראגראמירן עלעמענט END
 error_034_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_035_prio_script=1 END
 error_035_head_script=Gallery without description END
 error_035_desc_script=Article contains a gallery without image description. END
 error_035_prio_yiwiki=-1 END
 error_035_head_yiwiki=גאלעריע אן באשרייבונג END
 error_035_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_036_prio_script=3 END
 error_036_head_script=Redirect not correct END
 error_036_desc_script=Article contains something like "#REDIRECT = [[Target page]]". The equal sign is not correct. Correct is "#REDIRECT [[Target page]]" or "#REDIRECT: [[Target page]]". END
 error_036_prio_yiwiki=-1 END
 error_036_head_yiwiki=ווייטערפירונג נישט געהעריג END
 error_036_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_037_prio_script=0 END
 error_037_head_script=Title with special letters and no DEFAULTSORT END
 error_037_desc_script=The title has a special letter and in the article is no DEFAULTSORT (or in ca: ORDENA, es:ORDENAR, de:SORTIERUNG). Also one category has not the syntax [[Category:ABC|Text]]<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_037_prio_yiwiki=0 END
 error_037_head_yiwiki= END
 error_037_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_038_prio_script=3 END
 error_038_head_script=HTML text style element <i> END
 error_038_desc_script=Article contains a <i>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_038_prio_yiwiki=-1 END
 error_038_head_yiwiki=HTML טעקסט סטיל עלעמענט<i>  END
 error_038_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_039_prio_script=3 END
 error_039_head_script=HTML text style element <p> END
 error_039_desc_script=Article contains a <p>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_039_prio_yiwiki=-1 END
 error_039_head_yiwiki=HTML טעקסט סטיל עלעמענט<p>  END
 error_039_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_040_prio_script=3 END
 error_040_head_script=HTML text style element <font> END
 error_040_desc_script=Article contains a <font>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_040_prio_yiwiki=-1 END
 error_040_head_yiwiki=HTML טעקסט סטיל עלעמענט<font> END
 error_040_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_041_prio_script=3 END
 error_041_head_script=HTML text style element <big> END
 error_041_desc_script=Article contains a <big>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_041_prio_yiwiki=-1 END
 error_041_head_yiwiki=HTML טעקסט סטיל עלעמענט<big>  END
 error_041_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_042_prio_script=3 END
 error_042_head_script=HTML text style element <small> END
 error_042_desc_script=Article contains a <small. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_042_prio_yiwiki=-1 END
 error_042_head_yiwiki=HTML טעקסט סטיל עלעמענט<small>  END
 error_042_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_043_prio_script=1 END
 error_043_head_script=Template not correct end END
 error_043_desc_script=Found a template with "{{" and with no "}}".

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_043_prio_yiwiki=-1 END
 error_043_head_yiwiki=מוסטער נישט געהעריג געקאנטשעט END
 error_043_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_044_prio_script=3 END
 error_044_head_script=Headlines with bold END
 error_044_desc_script=The headline is bold "== '''XY''' ==". It should only be "== XY ==".

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_044_prio_yiwiki=-1 END
 error_044_head_yiwiki=קעפלעך מיט דיק END
 error_044_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_045_prio_script=1 END
 error_045_head_script=Interwiki double END
 error_045_desc_script=Article contains double interwiki link to one other languages.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_045_prio_yiwiki=-1 END
 error_045_head_yiwiki=אינטערוויקי געטאפלט END
 error_045_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_046_prio_script=1 END
 error_046_head_script=Square brackets not correct begin END
 error_046_desc_script=Different number of [[ and ]] brackets. If it is sourcecode then use <source> or <code>.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_046_prio_yiwiki=-1 END
 error_046_head_yiwiki=קאנטיקע קלאמערן נישט געהעריג געעפנט END
 error_046_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_047_prio_script=1 END
 error_047_head_script=Template not correct begin END
 error_047_desc_script=Found a template with no "{{" but with "}}".

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_047_prio_yiwiki=-1 END
 error_047_head_yiwiki=מוסטער נישט געהעריג געעפנט END
 error_047_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_048_prio_script=3 END
 error_048_head_script=Title in text END
 error_048_desc_script=Found a link to the title inside the text. Change this [[Title]] into '''Title'''

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_048_prio_yiwiki=-1 END
 error_048_head_yiwiki=טיטל אין טעקסט END
 error_048_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_049_prio_script=3 END
 error_049_head_script=Headline with HTML END
 error_049_desc_script=Found a headline in format <h2>Headline</h2> in the text. Please use wikisyntax == Headline ==. If it is sourcecode then use <source> or <code>.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_049_prio_yiwiki=-1 END
 error_049_head_yiwiki= קעפל מיט HTML END
 error_049_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_050_prio_script=3 END
 error_050_head_script=en dash or em dash END
 error_050_desc_script=The article had a dash. Write for <tt>&nda<code></code>sh;</tt> better "–" or <tt>&mda<code></code>sh;</tt> better "—". 

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_050_prio_yiwiki=-1 END
 error_050_head_yiwiki= END
 error_050_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_051_prio_script=3 END
 error_051_head_script=Interwiki before last headline END
 error_051_desc_script=The article had in the text a interwiki before the last headline. Interwikis should written at the end of the article.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_051_prio_yiwiki=-1 END
 error_051_head_yiwiki=אינטערוויקי פארן לעצטן קעפל END
 error_051_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_052_prio_script=3 END
 error_052_head_script=Category before last headline END
 error_052_desc_script=The article had in the text a category before the last headline. Category should written at the end of the article before the interwikis.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_052_prio_yiwiki=-1 END
 error_052_head_yiwiki=קאטעגאריע פארן לעצטן קעפל END
 error_052_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_053_prio_script=3 END
 error_053_head_script=Interwiki before last category END
 error_053_desc_script=The article had in the text a interwiki before the last category. Interwikis should written at the end of the article after the categories.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_053_prio_yiwiki=-1 END
 error_053_head_yiwiki= אינטערוויקי פאר דער לעצטער קאטעגאריע END
 error_053_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_054_prio_script=3 END
 error_054_head_script=Break in list END
 error_054_desc_script=The article had a list, where one line had a break (<br />) at the and of the line. This break can be deleted.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_054_prio_yiwiki=-1 END
 error_054_head_yiwiki= ליסטע צעשפאלטן END
 error_054_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_055_prio_script=3 END
 error_055_head_script=HTML text style element <small> double END
 error_055_desc_script=Article contains the tag <small>. In the most case we don't need this double tag.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_055_prio_yiwiki=-1 END
 error_055_head_yiwiki= END
 error_055_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_056_prio_script=3 END
 error_056_head_script=Arrow as ASCII art END
 error_056_desc_script=The article had an arrow like "<--" or "-->" or "<==" or "==>". Write better this arrow with the Unicode "←" or "→" or "⇐" or "⇒". See [[:en:Arrow (symbol)]]. If it is sourcecode then use <source> or <code>. Also you can use <math> for mathematical formula.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_056_prio_yiwiki=-1 END
 error_056_head_yiwiki= END
 error_056_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_057_prio_script=3 END
 error_057_head_script=Headlines end with colon END
 error_057_desc_script=One headline in this article end with a colon "== Headline : ==". This colon can be deleted.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_057_prio_yiwiki=-1 END
 error_057_head_yiwiki=קעפלעך לאזן אויס מיט צווייפינטלעך END
 error_057_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_058_prio_script=3 END
 error_058_head_script=Headlines with capitalization END
 error_058_desc_script=One headline in this article has only capitalization "== HEADLINE IS BIG ==". Also this headline has more then 10 letters, so a normal abbreviation like "== UNO ==" is not a problem.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_058_prio_yiwiki=-1 END
 error_058_head_yiwiki= END
 error_058_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_059_prio_script=3 END
 error_059_head_script=Template value end with break END
 error_059_desc_script=At the end of a value in a template is a break. (For example: {{Template|name=Mr. King<br/>}}) This break should inside the template not in the value and you can delete this break. 

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_059_prio_yiwiki=-1 END
 error_059_head_yiwiki= END
 error_059_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_060_prio_script=1 END
 error_060_head_script=Template parameter with problem END
 error_060_desc_script=In the parameter of a template the script found an unusual letter ([|]:*) For example: {{Template| parameter_1=100 | [[parameter]]_2=200 }}).

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_060_prio_yiwiki=-1 END
 error_060_head_yiwiki= END
 error_060_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_061_prio_script=3 END
 error_061_head_script=Reference with punctuation END
 error_061_desc_script=The script found a punctuation after the reference. For example: "</ref>." - The punctation should stand before the references.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_061_prio_yiwiki=-1 END
 error_061_head_yiwiki=רעפערענץ מיט פונקטואציע END
 error_061_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_062_prio_script=2 END
 error_062_head_script=Headline alone END
 error_062_desc_script=There are more then 5 headlines and one headline of level 3 (===) or deeper is alone. The script don't found an other headline of this level in this subsection. If you have only one subpoint, integrate it with the point above or reorganize.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_062_prio_yiwiki=-1 END
 error_062_head_yiwiki=קעפל אלייןEND
 error_062_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_063_prio_script=2 END
 error_063_head_script=HTML text style element <small> in ref, sub or sup END
 error_063_desc_script=Article contains the tag <small> in a <ref> or <sub> or <sub> tag. Inside inside this tags we don't need a small text because the tag output is smaller then the standard.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_063_prio_yiwiki=-1 END
 error_063_head_yiwiki=HTML טעקסט סטיל עלעמענט <small> אין ref, sub אדער sup END
 error_063_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_064_prio_script=2 END
 error_064_head_script=Link equal to linktext END
 error_064_desc_script=The script found a structur like [[Link|Link]] in this article.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_064_prio_yiwiki=-1 END
 error_064_head_yiwiki=לינק גלייך מיט לינקטעקסט END
 error_064_desc_yiwiki=דער סקריפט האט געטראפן א סטרוקטור ווי [[לינק|לינק]] אין דעם ארטיקל END

###########################################################################

 error_065_prio_script=3 END
 error_065_head_script=Image description with break END
 error_065_desc_script=The script found in this article at the end of an image description the tag <br />. You can delete this manual break.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_065_prio_yiwiki=-1 END
 error_065_head_yiwiki= END
 error_065_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_066_prio_script=3 END
 error_066_head_script=Image description with full <small>. END
 error_066_desc_script=The script found in the description of an image the <small>. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_066_prio_yiwiki=-1 END
 error_066_head_yiwiki= END
 error_066_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_067_prio_script=0 END
 error_067_head_script=Reference after punctuation END
 error_067_desc_script=The script found the reference after a punctuation. For example: ".<ref>" - The punctation should stand after the references.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_067_prio_yiwiki=-1 END
 error_067_head_yiwiki=רעפערענץ נאָך פונקטואציע END
 error_067_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_068_prio_script=2 END
 error_068_head_script=Link to other language END
 error_068_desc_script=The script found a link to another language, for example [[:is:Link]] in this article (not an interwiki-link). In many languages is a direct link inside the article not allowed (for example in plwiki).

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_068_prio_yiwiki=-1 END
 error_068_head_yiwiki=לינק צו אנדער שפראך END
 error_068_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_069_prio_script=1 END
 error_069_head_script=ISBN wrong syntax END
 error_069_desc_script=The script check the ISBN and found a problem with the syntax. A normal ISBN look like ISBN 3-8001-6191-5 or ISBN 0-911266-16-X or ISBN 978-0911266160. Allowed are numbers, space, "-" and "X"/"x". Without space and "-" only 10 or 13 characters. Please don't write ISBN-10: or ISBN-13.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_069_prio_yiwiki=-1 END
 error_069_head_yiwiki= END
 error_069_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_070_prio_script=1 END
 error_070_head_script=ISBN wrong length END
 error_070_desc_script=The script check the ISBN and found with not 10 or 13 characters. ISBN should have 10 or 13 characters.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_070_prio_yiwiki=-1 END
 error_070_head_yiwiki= END
 error_070_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_071_prio_script=1 END
 error_071_head_script=ISBN wrong position of X END
 error_071_desc_script=The script check the ISBN and found a ISBN where the character "X" are not at position 10. The character X is only at position 10 allowed. It is for the checksum of 10.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_071_prio_yiwiki=-1 END
 error_071_head_yiwiki= END
 error_071_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_072_prio_script=1 END
 error_072_head_script=ISBN wrong checksum in ISBN-10 END
 error_072_desc_script=The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-10.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_072_prio_yiwiki=-1 END
 error_072_head_yiwiki= END
 error_072_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_073_prio_script=1 END
 error_073_head_script=ISBN wrong checksum in ISBN-13 END
 error_073_desc_script=The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-13.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_073_prio_yiwiki=-1 END
 error_073_head_yiwiki= END
 error_073_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_074_prio_script=1 END
 error_074_head_script=Link with no target END
 error_074_desc_script=The script found a link with no target, for example [[|linktext]].

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_074_prio_yiwiki=-1 END
 error_074_head_yiwiki= לינק אן ציל END
 error_074_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_075_prio_script=3 END
 error_075_head_script=Indented list END
 error_075_desc_script=The article had a list, where one line is indent (:* text). A list don't need an intend with ":". Use more "*" to indent the list. 

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_075_prio_yiwiki=-1 END
 error_075_head_yiwiki=אָפגערוקטע ליסטע END
 error_075_desc_yiwiki=דער ארטיקל האט א ליסטע, וואו א שורה איז אפגערוקט (:* טעקסט). א ליסטע דארף נישט קיין אפרוק מיט":". ניצט נאך "*" אפצורוקן די ליסטע END

###########################################################################

 error_076_prio_script=3 END
 error_076_head_script=Link with no space END
 error_076_desc_script=The script found a link with "%20" for space [[Link%20Link|Linktext]]. Please replace this %20 with a space.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_076_prio_yiwiki=-1 END
 error_076_head_yiwiki= END
 error_076_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_077_prio_script=3 END
 error_077_head_script=Image description with partial <small> END
 error_077_desc_script=The script found in the description of an image the <small>. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_077_prio_yiwiki=-1 END
 error_077_head_yiwiki= END
 error_077_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_078_prio_script=3 END
 error_078_head_script=Reference double END
 error_078_desc_script=The script found in the article two <references ...>. One can be deleted.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_078_prio_yiwiki=-1 END
 error_078_head_yiwiki=רעפערענץ טאפל END
 error_078_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_079_prio_script=2 END
 error_079_head_script=External link without description END
 error_079_desc_script=The script found in the article an external link without description (for example: [http://www.wikipedia.org]). Please insert a description to this link like [http://www.wikipedia.org Wikipedia].

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_079_prio_yiwiki=-1 END
 error_079_head_yiwiki=דרויסנדיקער לינק אן באשרייבונג END
 error_079_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_080_prio_script=2 END
 error_080_head_script=External link with line break END
 error_080_desc_script=The script found in the article an external link with a line break in the description. This is a problem for the mediawiki parser. Please delete the line break.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_080_prio_yiwiki=-1 END
 error_080_head_yiwiki=דרויסנדיקער לינק מיט שורה הפסקה END
 error_080_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_081_prio_script=1 END
 error_081_head_script=Reference tag in article double END
 error_081_desc_script=The script found in the article a double ref-tag. Please use the format <ref name="foo">Book ABC</ref> and the following times <ref name="foo" />

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_081_prio_yiwiki=-1 END
 error_081_head_yiwiki=רעפערענץ טאג אין ארטיקל טאפל END
 error_081_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_082_prio_script=2 END
 error_082_head_script=Link to other wikiproject END
 error_082_desc_script=The script found a link to another wikimedia foundation project, for example [[:wikt:Link]] in this article (not an interwiki-link) (See [[:en:Wikipedia:InterWikimedia links]]. In many languages is a direct link inside the article not allowed.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_082_prio_yiwiki=-1 END
 error_082_head_yiwiki=לינק צו אנדער וויקיפראיעקט END
 error_082_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_083_prio_script=1 END
 error_083_head_script=Headlines start with three "=" and later with level two END
 error_083_desc_script=The first headline start with "=== XY ===". It should only be "== XY ==". Later in the text the script found a level 2 headline ("=="). See also error 007! END
 error_083_prio_yiwiki=-1 END
 error_083_head_yiwiki=קעפלעך הייבן אן מיט דריי "=" אבער שפעטער מיט צוויי END
 error_083_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_084_prio_script=1 END
 error_084_head_script=Section without content END
 error_084_desc_script=There is a section between two headlines without content.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_084_prio_yiwiki=-1 END
 error_084_head_yiwiki=אפטיילונג אָן אינהאלט END
 error_084_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_085_prio_script=3 END
 error_085_head_script=Tag without content END
 error_085_desc_script=The script found a tag without content or a line break like <noinclude></noinclude>. This tag can be deleted.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_085_prio_yiwiki=-1 END
 error_085_head_yiwiki= END
 error_085_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_086_prio_script=2 END
 error_086_head_script=Link with two brackets to external source END
 error_086_desc_script=The script found a link with two brackets to external source like [[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]. External links only need one bracket like [http://www.wikipedia.org Wikipedia].

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_086_prio_yiwiki=-1 END
 error_086_head_yiwiki=לינק מיט צוויי קלאמערן צו דרויסנדיגן מקור END
 error_086_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_087_prio_script=-1 END
 error_087_head_script=HTML named entities without semicolon END
 error_087_desc_script=Find named entities (like &uml;) in the text without the semicolon.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_087_prio_yiwiki=-1 END
 error_087_head_yiwiki= END
 error_087_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_088_prio_script=3 END
 error_088_head_script=DEFAULTSORT with blank at first position END
 error_088_desc_script=The script found a DEFAULTSORT with a blank at first position like {{DEFAULTSORT: Doe, John}}.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_088_prio_yiwiki=-1 END
 error_088_head_yiwiki=גרונטסארטיר מיט בלאנק אין ערשטער פאזיציע END
 error_088_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_089_prio_script=3 END
 error_089_head_script=DEFAULTSORT with capitalization in the middle of the word END
 error_089_desc_script=The script found a DEFAULTSORT with capitalization in the middle of the word like {{DEFAULTSORT:DuBois, Lewis}} or {{DEFAULTSORT:SSX}}. The Mediawiki-software allowed not a capitalization in the word. Write "Dubois, Lewis" or "Ssx" for correct sorting in the category

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_089_prio_yiwiki=-1 END
 error_089_head_yiwiki= END
 error_089_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_090_prio_script=3 END
 error_090_head_script=DEFAULTSORT with lowercase letters END
 error_090_desc_script=The script found a DEFAULTSORT with lowercase letters like {{DEFAULTSORT:Role-playing game}} or {{DEFAULTSORT:2004 in Film}}. The Mediawiki-software need for every word a capitalization of the first letter. Write "Role-Playing Game" or "2004 In Film" for correct sorting in the category

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_090_prio_yiwiki=-1 END
 error_090_head_yiwiki= END
 error_090_desc_yiwiki= END

###########################################################################

 error_091_prio_script=3 END
 error_091_head_script=DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters END
 error_091_desc_script=The script found no DEFAULTSORT and the title of the article has lowercase letters at the beginning of a word like "Role-playing game" or "2004 in Film". This article make problem with sorting in categories. Write a {{DEFAULTSORT:Role-Playing Game}} or {{DEFAULTSORT:2004 In Film}}.

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_091_prio_yiwiki=-1 END
 error_091_head_yiwiki= END
 error_091_desc_yiwiki= END

###########################################################################