װיקיפּעדיע:פארזער פונקציאנען

פֿון װיקיפּעדיע

אין וויקיפעדיע קען מען ניצן פאַרזער פֿונקציאנען (באדינגיקע פֿונקציאנען) צו העלפֿן מיט שרייבן מוסטערן. מען קען שרייבן די באדינגיקע פֿונקציאנען אויף לאטיינישן שריפֿט אדער מען קען שרייבן אויף יידיש לויט דער פאלגננדער טאבעלע.

ענגליש יידיש העברעיש
‎#if #תנאי #תנאי
‎#ifeq #גלייך #שווה
‎#expr #רעכן #חשב
‎ #ifexpr #אויברעכן #חשב תנאי
‎ #switch #קלייב #בחר
‎ ‎#ifexist #עקזיסט #קיים
‎ #timel #צייטל #זמןמ
‎ ‎#time #צייט #זמן
‎ #default #גרונט
פונקציאן רעזולטאט
{{#צייט:xhxjY}} ה'תשפ"ד