װיקיפּעדיע:אריבערשליסן

פֿון װיקיפּעדיע

אריבערשליסן איז אין אלגעמיין טײַטש אז מען נעמט דעם אינהאלט פֿון א דאקומענט און מען שליסט עם אײַן אין א צווייטן דאקומענט מיט אן אפשיק.

אין וויקיפעדיע איז דאס ווען מען ניצט די מוסטער פֿונקציעליטעט פֿון מעדיע־וויקי אײַנצושליסן דעם זעלבן אינהאלט אין אסאך דאקומענטן אָן צו דארפֿן רעדאגירן יעדן איינעם באזונדער.

אחוץ דעם פֿארדינט מען אז דער לינק צום מוסטער איז לעבעדיג, ד"ה אז ווען מען ענדערט דעם מוסטער, ווערן אויטאמאטיש געענדערט אלע עקסעמפלערן פֿונעם מוסטער אויפן ארט.

דער מוסטער פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע וואס געפֿינט זיך בײַ מוסטער:פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע איז אריבערגעשלאסן צום ארטיקל טענעסי אזוי: "{{פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע}}"