װיקיפּעדיע:איבערקוקן

פֿון װיקיפּעדיע

וויקיפעדיע איבערקוקן איז א אינציאטיוו אויף בלעטער וואס קוקן אויס פראבלאמאטיש פארן ליינער אדער שרייבער אליין'ס און ער קען דאס נישט פארעכטן געהעריג ד.ה. מען דארף די הילף פון נאך חברה זאלן דאס פארעכטן.

יעדער איינער איז בארעכטיגט צו דאס פארלאנגן און יעדער איינער איז אויפגעפאדערט דאס צו פארעכטן.

ביטע שטעלן דעם מוסטער {{איבערקוקן}} און ביז א וואך קען מען דאס אראפנעמן אויב עס איז שוין גענדערט געווארן.