תרגום יונתן

פֿון װיקיפּעדיע

תרגום יונתן אויף דער תורה איז אן אראמישע איברזעצונג אויף חמשה חומשי תורה. אין דעם געפונען זיך א סאך מדרשים, און ס'איז אנדערש ווי תרגום אונקלוס וועלעכער זעצט איבער די פסוקים ווארט ביי ווארט און לייגט נישט צו קיין מדרשים. די פארשערס קלערן אז ס'איז נתחבר געווארן אין 8טן יארהונדרט. ס'איז פארהן א סאך דרשות אין דעם תרגום וועלכע שטימען ווארט ביי ווארט מיט דעם מדרש פרקי דרבי אליעזר.