ת"ר יארן

פֿון װיקיפּעדיע

ת"ר יארן ווערן אנגערופן די יארן פון ה'ת"ר ביז ה'תרצ"ט, וואס עס איז געוועזן א תקופה פון א דורכגאנג צווישן ווען אידן זענען אין בעסטן פאל פאררעכנט געווארן ווי צווייטע קלאס בירגער, אבער געווענליך אסאך נידריגער דערפון, און די נייע גלייכבארעכטיגונג עפאכע.

ווי אויך האט דאס נאך א סיבה, ווייל צום סוף פונעם יארהונדערט איז געווען דער גרויסער חורבן וואס דאס האט גורם געווען אז דאס כלל ישראל האט זיך אזוי ווי אנגעהויבן פון דאסניי אינעם אנהויב פונעם נייעם יארהונדערט די ת"ש יארן און דאס האט גורם געווען אז די לעצטע תקופה פון אמאל, ווי מען דרוקט זיך אויס דער אלטער היים זענען געווען די ת"ר יארן