שערי זוהר

פֿון װיקיפּעדיע

שערי זוהר א ספר אויף מסכתות הש"ס, וואו יעדער מאמר פון ש"ס ווערט געברענגט אין זוהר, אבער וואו עס שטייט ענדליך דערפון אין זוהר.

דער פארפאסער פון דעם ספר איז הרב ראובן מרגליות.