לדלג לתוכן

שכיר חרב

פֿון װיקיפּעדיע

שכיר חרב מיינט רוצחים וואס באקומען געלט פאר זייער ארבעט. זיי זענען גענוי ווי א נארמאלער מיליטערמאן נאר באקומען געצאלט פאר זייער קאמפ און זענען נישט אינעם מלחמה פאר פאטריאטישקייט אליין'ס.

אין די היינטיגע מאדערנע וועלט ווי מלחמות און פארטיאטישקייט איז שוין א באגריף פונעם עבר באנוצט מען זיך מער און מער מיט די דאזיגע קעמפער, ווי למשל אין איראק איז א גרויס חלק פון די אמעריקאנע זעלנער איינפאכע ארבעטער פון פריוואטע קאמפאניס.