שטאַל

פֿון װיקיפּעדיע
פערד אין א שטאל

שטאל איז דער פלאץ וואו מען טוט איינארדענען בהמות, ווי דארט טוען זיי זיך אויפהאלטן, ווי שלאפן, עסן, א.ד.ג.