רפאל ישעיהו אזולאי

פֿון װיקיפּעדיע

רבי רפאל ישעיהו אזולאי איז געווען רב אין אנקאנא, איטאליע.

רפאל ישעיהו איז געווען א זון פון חיד"א. דורך דער אינטערווענץ פונעם חיד"א איז ער געווארן רב אין דער שטאט אנקאנא, אין איטאליע. זיין זון איז געווען ר' משה ב"ר רפאל ישעיהו אזולאי.

איינמאהל האט ער זיך באקלאגט פארן חיד"א אז דאס פירן די רבנות אין אנקונה איז זייער שווער פאר איהם, שרייבט איהם דער חיד"א ידיד נפשי כל היוצא לטעון טוען והנה צור"ף בתורה ומצוה דין הוא הדר, וגמרי כל טונא דמדל"י איש לזכות את הרבים, גדלה נפשו, יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח (אגרת רוזענבעג סי' מ"ח).

געווען אמאל וואס א חשובער איד האט זיך געוואנדען צום חיד"א און אים פארגעשטעלט אזוי ווי זיין זון באקומט א קליינע געהאלט פון זיין קהלה, איז ער מציע זיין זון זאל ווערן רב אין א צווייטע שטאט סיינה, וואס דארט וועט ער באקומען א גרעסער געהאלט, דער חיד"א שרייבט צו זיין זון דעריבער, און זאגט אים: איך בין דיך מחויב צו זאגן א גוטע עצה, ווי א טאטע איז מייעץ זיין זון, אף כאטש לויט דער הלכה קאנסטו ווען זיך פטר'ין פון אנקאנא, דאך האלט איך זאלסט זיך גיט באטראכטען דאס צו טועהן, ווייל אלץ כבוד און אלץ דרך ארץ פאסט נישט זאלס זיין אפלאזן צוליב א גרעסער שכירות פון געלט, אזוי האלט איך, אבער די קענסט זיך וועלן וואס דו ווילסט (אגרת סי' ט"ז).