רבי אלעזר הקליר

פֿון װיקיפּעדיע

רבי אלעזר הקליר, טייל זאגן אז ער איז געווען א תנא, אדער רבי אלעזר בן ערך אדער רבי אלעזר בן רבי שמעון, און טייל רוקן אים אראפ אזוי ווייט ווי אין די דורות הגאונים. אבער לפי האמת ער איז נישט געווען שפעטער ווי די יארן ד'ת.

ער האט געשריבן אסאך פיוטים, למשל די קרובות וואס מען זאגט ביי דער הויכער שמונה עשרה פון שחרית אום יום טוב און געוויסע שבתים.