קלענסטער געמיינזאמער דענאמינאטאר

פֿון װיקיפּעדיע

אין מאטעמאטיק, דער קלענסטער געמיינזאמער דענאמינאטאר אדער דער הויפט דענאמינאטאר איז א גאנצע צאל וואס צעטיילט זיך אויף צוויי אדער מערערע אנגעגעבענע נומערן, און דאס ניצט איבערהויפט פאר צוגאב און אראפנעם פון ברוכטיילן.