לדלג לתוכן

קיווי

פֿון װיקיפּעדיע
קיװי

דער קיװי איז אַ פֿױגל װאָס קאָן נישט פֿליהען. ער לעבט אין נײַ זײלאַנד און איז גרױס װי אַ האָן, מיט אַ לאַנגן שנאָבל מיט פֿעדערן װי האָר. דאָס איז אַ הילפֿלאָזער פֿױגל. בײַנאַכט באַהאַלט ער זיך צװישן די װעלדלעך און גראָבט מיט זיין שנאָבל אין דער ערד, זוכנדיג װערים און אינסעקטן.