קוליע

פֿון װיקיפּעדיע
הילצענע אנשפאר־קוליעס - קוליעס וואס מען ניצט עטלעגע וואכן ווען איינער ווידערהאלט זיך פון א פארוואונדונג.
קוליעס געמאכט פון א לייכטן אבער שטארקן מאטריאל, וואס זענען באשטימט צו ניצן געוויינלעך פאר א לענגערער צייט.

א קוליע איז א טעכנאלאגישע הילף פאר באוועגונג פון א מענטש. זי מאכט גרינגער פאר מענטשן וואס האבן שוועריקייט אין גיין, און צוליב דעפעקטיווקייט, קראנקייט אדער א וואונד איז שווער פאר זיי ניצן איינע אדער ביידע פון זייערע פיס. די פשוט׳סטע קוליע איז א הויכער שפאציר-שטעקן מיט א סיסטעם פון הענטלעך. על פי רוב האט די קוליע אויבן א שטיץ פאר דער ארעם, און אן ארט פאדעשווע פון א מאטריאל וואס טוט פארמיידן גליטשן.