קובישער מעטער א סעקונדע

פֿון װיקיפּעדיע

א קובישער מעטער א סעקונדע איז א מאס-איינס אין דער אינטערנאציאנאלער סיסטעם פון איינסן (SI) וואס מען ניצט צו מעסטן דעם צושטעל פון א סיסטעם פאר פירן א פליסיקייט אדער א גאז, און צייכענט א צושטעל וואו עס שטראמט איין קובישער מעטער פון פֿליסיקייט אדער גאז ווערנט איין סעקונדער. א קובישער מעטער א סעקונדע איז גלייך צו א טויזנט ליטער א סעקונדער.

די סיסטעם וואס מען מעסט קען זיין נאטורלעך, ווי א טייך, אדער פאבריצירט, ווי א וואסער־ראר.

א קלענערע מאס־איינס, וואס מעסט צושטעל דורך א לענגערער תקופה, איז מיליאן קובישע מעטער א יאר. כאטש מען מעסט אין מיליאנען קובישע מעטער, אבער א יאר (365 טעג) האט מער ווי 31 מיליאן סעקונדעס, דאס הייסט, איין קובישער מעטער א סעקונדע איז 31.356 מיליאן קובישע מעטער א יאר.