קאניבאליזם

פֿון װיקיפּעדיע
מענטשן פרעסער אין בראזיל.

קאניבאליזם איז מענטשן פרעסעריי, אדער אלע אנדערע ספישיס וואס עסן די אייגענע פלייש, געווענליך עסט נישט איין מין בעל חי דער אנדער באשעפעניש פון זיין אייגן מין, אחוץ איינער וואס איז באנומען מיט אויסטערלישע רציחה דאס הייסט קאנאביליזם.