צינישקייט

From װיקיפּעדיע
Jump to navigation Jump to search

ציניזם אדער צינישקייט איז א אפלאכונג און קאלטער אוועקמאכונג אז אלץ וואס א מענטש זאגט און טוט מיינט נישט ערענסט.ס וו.צ.ב. ווען איינער מאכט א נאַרישע מעשה, און דער צווייטער זאגט אים: "ביסט אזוי קלוג!", האט ער זיך בעצם באנוצט מיט אַ טסינישן אויסדרוק.