לדלג לתוכן

פרעפיקס

פֿון װיקיפּעדיע

פרעפיקס איז א טערמין אין לינגוויסטיק, דאס איז א פארם וואס מען לייגט צו צו א ווערב.

אין יידיש גראמאטיק איז דא דריי סארטן פרעפיקסן: 1) א פרעפיקס וואס קומט אריין אינעם ווערב ווי אן עכטער חלק פונעם ווערב-ווארט. 2) א פרעפיקס וואס איז א באזונדער ווארט אבער עס קומט אריין אינעם ווערב-ווארט. 3) אזעלכע וואס בלייבן שטעקן אינדרויסן פונעם ווערב-ווארט.

פרעפיקסן וואס קומען אריין אינעם ווערב ווי אן עכטער חלק פונעם ווערב-ווארט - זיינען:

 • דער
  • דערהרגעט
  • דערשאסן
  • דערקענט
  • דערציילט
 • פאר
  • פארגעסן
  • פארקויפט
  • פארלארן
  • פארפירט
  • פארשטארקט
  • פארשענערט
 • צע - זאכן וואס פאלן אונטער.
  • צעבראכן
  • צעטומלט
  • צעכאפט
  • צעגאסן
 • גע - אין אלגעמיין מוז דער פרעפיקס קומען מיטן ווערב.
  • געשען
  • געבוירן
  • געפונען
  • געדענקט
  • געװוּנען
  • געוווֹיר ווערן
  • געזעגנט
 • אַנט - אין אלגעמיין א נעגעטיווער משמעות.
  • אנטקעגן
  • אנטדעקט
  • אנטלאפן
  • אנטשלאפן
  • אנטזאגן
 • באַ
  • בארואיקט
  • באמערקט
  • באזוכט
  • באליידיקט
  • באהאלטן

פרעפיקסן וואס זיינען באזונדערע ווערטער אבער קומען אריין אינעם ווערב-ווארט - זיינען:

 • אויס - אקציעס וואס בייטן שטארק דעם פריעריקן סיטואציע. פולשטענדיקע אקציעס.
  • אויסגיסן
  • אויסזאגן
  • אויסוואשן
  • זיך אויסוויינען
  • אויסשרייען
 • אום
  • אומברענגען
  • אומגעקומען
  • אומקערן