פרייהייט פון אינפארמאציע לעגיסלאציע

פֿון װיקיפּעדיע

פרייהייט פון אינפארמאציע לעגיסלאציע איז א לעגאל רעכט צו בעטן און באקומען אינפארמאציע פון דער רעגירונג אום זיסט אדער גאר ביליג. אין טייל לענדער גאראנטירט די קאנסטיטוציע דאס רעכט פון צוטריט צו אינפארמאציע.

מער ווי 85 לענדער ארום דער וועלט האבן איינגעפירט אזעלכע לעגיסלאציע. דער פרייהיט פון דער פרעסע אקט אין שוועדן פון 1766 ווערט גערעכט די עלסטע לעגיסלאציע אין דעם שטח.

א יסודותדיגער פרינציפ פון דער לעגיסלאציע (מערסטנס) איז די פליכט ליגט אויף דער ארגאנאזאציע געבעטן פאר אינפארמאציע אויב זיי ווילן צוריקהאלטן אינפארמאציע; דער וואס בעט דארף נישט ערקלערן צוליב וואס ער דארף די אינפארמאציע.