פראפיט

פֿון װיקיפּעדיע

פראפיט איז דער אפטייטש פון ריוח, דאס הייסט דער פארדינסט וואס בלייבט איבער פון האנדל נאך די הוצאות. ס'איז פאראן פארשידענע אופנים ווי אזוי צו רעכענען דעם פראפיט פון א געשעפט.

צ.ב.ש. א געשעפט קויפט א געוויסן פראדוקט לאמיר אנכאפן א זאק מעל פאר 10 דאלאר און ער פארקויפט דאס פאר 11 דאלאר איז אים געבליבן פון זיין פארדינסט 1 דאלאר, דאס הייסט דער פראפיט פון א זאק מעל איז איין דאלאר.