פעטוטשיני

פֿון װיקיפּעדיע
פעטוטשיני מיט פעסטאָ

פֿעטוטשיני זײנען איטאַליענישע ברײטע לאָקשן פון מעל און אײער. אַ באַקאַנטע שפּײז מיט פעטוטשיני איז פעטוטשיני אַלפרעדאָ, לאָקשן מיט סמעטענע און פארמעזאן קעז.