פעדער-נאמען

פֿון װיקיפּעדיע

א פעדער נאמען איז א נאמען וואס אסאך שרייבער לאזן זיך רופן, ביים שרייבן א ארטיקל, און זיי ווילן פארהוילן זייער עכטע נאמען, געבן זיי זיך א אנדערע נאמען, וואס דינט אלץ שרייבער נאמען.

די סיבה דערצו, איז אמאל צוליב נישט וועלנדיגע ארויסגעבן די אייגענע אידענטיטעט, און צומאל אלץ פראקטישן שטייגער, פון א גרינגע נאמען, צו אינטערעסאנטע נאמען לויטן סטיל וואס מ'שרייבט, און אויך, וויבאלד דער שרייבער שרייבט עטליכע ארטיקלען, און כדי צו מאכן קאלירפול דעם דזשורנאל, קוקט עס אויס ווי עטליכע שרייבער.