פירצה

פֿון װיקיפּעדיע

פירצה איז ווען פרומע אידן טוען נאכלאזן אויף א געוויסן געביט אין אידישקייט אויף א מאסן פארנעם.

צום ביישפיל, די וואס האלטן אז די בעוועגונג פון די ציונים אין די גרינדונג פון א אידישע לאנד איז קעגן די תורה'דיגע געזעצן, איז עס פירצה, ווייל עס איז געטאן געווארן מיט מאסן פרומע אידן.

די וואס טוען פראטעסטירן קעגן א פירצה ווערן אנגערופן קנאים.