פוד סטעמפס

פֿון װיקיפּעדיע

פוד סטעמפס איז אן אמעריקאנער רעגירונגס פראגראם צו שטיצן די ארימע איינוואונער וואס האבן נישט קיין געלט צו קויפן קיין עסנווארג.

עס קומט אין פארעם פון א קארטעל וואס איז עלעקטעראניש דורגעפירט אין גראסערי צו קענען זעהן וויפל פאנדס עס איז נאך פארהאן יעדן חודש.

מען קען דערמיט איינקויפן אלע סארט עסנווארג אפילו נאשערייען.