פאראנטווארטליכקייט

פֿון װיקיפּעדיע

פאראנטווארטליכקייט קען זיך אפטייטשן אויף פארשידנארטיגע פליכטן וואס ליגן אויף א מענטש אין געוויסע צייטן אדער סיטואציעס וואס ווערן אנגערופן די פאראנטווארטליכקייטן וואס ליגט אויפן מענטש. למשל אויב האט פאסירט א שלעכטע זאך וואס איז מעגליך געווען פאר א געוויסן מענטש דאס אפצוהאלטן ווי אויך אויב האט א מענטש נישט געטוהן א גוטע זאך וואס איז מעגליך געווען ער זאל דאס טוהן, האט דער מענטש נישט געטוהן וואס עס פאדערט פון איהם די פאראנטווארטליכקייט וואס ליגט אויף איהם.