עלעקטרישע לאדונג

פֿון װיקיפּעדיע

עלעקטרישע לאדונג איז א פיזיקאלישע אייגנשאפט פון מאטעריע, וואס איז גורם אן עלעקטראמאגנעטישע אינטעראקציע מיט אנדערע לאדונגען אדער מיט אן עלעקטרישן פעלד.

עלעקטרישע לאדונג איז א סקאלארע פיזיקאלישע גרייס וואס קען האבן פאזיטיווע אדער נעגאטיווע ווערטן. למשל, פראטאנען טראגן א פאזיטיווע לאדונג, און עלעקטראנען טראגן א נעגאטיווע לאדונג. ענלעכע לאדונגען שטופן אפ, און פארקערטע לאדונגען ציען צו. אן אביעקט אן קיין לאדונג ווערט גערופן נייטראל. דאס ערשטע פארשטאנד וויאזוי אנגעלאדנטע סובסטאנצן אינטעראגירן ווערט היינט גערופן קלאסישע עלעקטראדינאמיק, און איז נאך אלץ גאנץ גענוי פאר פראבלעמען וואו מען דארף נישט בארעכענען מיט קוואנטן-עפעקטן.