לדלג לתוכן

עומר

פֿון װיקיפּעדיעעומר איז טייטש א בינטל.

ווען דער בית המקדש איז געשטאנען האט מען יעדעס יאר אין אנפאנג פון ספירת העומר מקריב געוווען דער עומר וואס איז געווען גערשטן, און די קרבן האט ערלויבט צו עסן פון די נייע איינקום (תבואה).

קרבנות 

חטאת: חטאת בהמה | חטאת העוף | פר העלם דבר של ציבור | שעיר יום כיפור | עולה ויורד

עולה: עולת בהמה | עולת העוף | קרבן תמיד

שלמים: שלמי ציבור | חגיגה | נדרים ונדבות | בכור בהמה | מעשר בהמה

אשם: אשם גזילות | אשם מעילות | אשם שפחה חרופה | אשם נזיר | אשם מצורע | אשם תלוי

מנחות: מנחת מחבת | מנחת מרחשת | מנחת קנאות | מנחת חינוך | מנחת העומר | מנחת נסכים

אנדערע: ביכורים | שתי הלחם | ניסוך המים | ניסוך היין | קרבן פסח | קטורת | תודה | איל נזיר