עולם החרדי

פֿון װיקיפּעדיע

עולם החרדי איז א חרדישע בילדער מאגאזין וואס ווערט ארויסגעגבן דורך 2 אינגע זשורנאליסטן; די ביכלער ברודער פון ארץ ישראל.

עס איז א בילדער מאגאזין פון אלע חרדישע מסיבות איבער די גארער וועלט דארט ווערט געדעקט אלע שמחות און מסיבות און אויך להבדיל לוויות א.ד.ג

אסאך רופען דאס פירוש חי אויף מסכת עבודה זרה אנדערע רופען דאס פארנאגראפיע פון חסידות


עס ווערט בעיקר געשטיצט דורך באבוב 45 מענטשן , אויס נקמה אויף קעניג דער בעל הבית פון כל העולם כולו וואס האט געבעטן געלט פון די די צדדים אין און אין באבוב מחלוקת צו דעקן סימפאטיש.