ספרא

From װיקיפּעדיע
Jump to navigation Jump to search

ספרא איז א מדרש אויף הלכות אויף די פרשיות פון ויקרא, עס ווערט אויך אנגערופן תורת כהנים