לדלג לתוכן

סאלאר ענערגיע

פֿון װיקיפּעדיע
א זונפאנעל פון BP אויף א בריק איבער אן אויטאסטראד

סאָלאַר ענערגיע אדער זון ענערגיע איז עלעקטרישער ענערגיע פארוואנדלט פון ליכט פון דער זון דורך זאלאר פאנעלן אדער פֿאטאוואלטייק מאדול – א מאנטאזש פון זון צעלן. סאָלאַר ענערגיע איז שטארק ניצלעך וואו ס'איז נישט דא קיין עלעקטרישע קאבעלן, צו ביישפיל לעבן שאסייען.

זון פאנעלן איז היינט צו טאג'ס איינס פון די מערסט אויפגעכאפט אופנים צו שאפן ענערגיע אויף צוויי פראנטן, ווי עס ווערט אנגערופן אלטערנאטיווע ענערגיע:

  1. אראפ צו ברענגען די פרייז, ווייל זון איז דאך דא גענוג
  2. ווייל דאס שאדט די ווייניגסטע פאר דער אטמאספערע