ניצוצי אור

פֿון װיקיפּעדיע

ניצוצי אור זענען הערות און הגהות אויפן זוהר, תיקוני זוהר, זוהר חדש און נאר ספרי קבלה.

עס צייכנט אהן שטענדיג ווען אזא סארט מאמר וואס שטייט אין זוהר שטייט אויך אין אנדערע מדרשי חז"ל, ש"ס, אדער עס איז דערויף דא א ספעציעל ביאור אין ספרי קבלה און אנדערע ספרי קודש.

עס איז שטארט נוצבאראר ספר, פאר די וואס זוכן מראה מקומות פון זוהר און פון מדרשי חז"ל.

געשריבן דורך הגאון רבי ראובן מרגליות.