ניאוף

פֿון װיקיפּעדיע

ניאוף ווערט פארנוצט אויב מען טוט האבן סעקס מיט אנדערע ווייבער אדער מענער בשעת מען איז פארבאטן דאס צו טאן באופן איסור, און אלגעמיין אויף א פרעמדע פרוי ווען מען האט אן אייגן, און אין אידישקייט אלע סעקס אופנים וואס איז להלכה פארבאטן.

אַז אַ מאַן װעט געפֿונען װערן ליגנדיק מיט אַ פֿרױ אַן אֵשֶת-איש, זאָלן זײ בײדע שטאַרבן, סיי דער מאַן װאָס איז געלעגן מיט דער פֿרױ, און סיי די פֿרױ. (דברים, כב, 22)