מעשה (אלבאם)

פֿון װיקיפּעדיע

די דאזיגע אלבאם האט דוד האלשטיין ארויסגעגעבן אין 1992 וואו עס זינגען דארט דער ישורון קינדער כאר אונטער די אנפירערשאפט פון משה סאבל.

די ניגונים זענען, ערשטע זייט: עץ חיים, מעשה, הללוי-ה, מי האיש, הנה מה טוב. צווייטע זייט: על כן, שלום רב, המבדיל, סימן טוב.