מעדיעװיקי:Gadgets-definition

פֿון װיקיפּעדיע

אלגעמיין

 • editIntro[ResourceLoader]|editIntro.js
 • BiDiEditing[ResourceLoader]|BiDiEditing.js
 • ShortLink[ResourceLoader]|ShortLink.js
 • Purge-tab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Purge-tab.js
 • CSS-tab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|CSS-tab.js
 • XHTML-tab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|XHTML-tab.js
 • previousDesign|previousDesign.css

שפראכן

 • UseLangYi[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangYi.js
 • UseLangEn[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangEn.js
 • UseLangHe[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangHe.js
 • UseLangRu[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangRu.js
 • UseLangRo[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangRo.js
 • UseLangPl[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangPl.js
 • UseLangDe[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangDe.js
 • UseLangEs[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangEs.js
 • UseLangFr[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangFr.js

קאטעגאריעס

 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • Cat-a-lot[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Cat-a-lot.js

פראבע

 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • NavigationPopups[ResourceLoader]|NavigationPopups.js|NavigationPopups.css